Forståelig frustrasjon hos ME-pasienter
Fastlegen må skape rom for en bredere forståelsesmodell av sykdom.

”Hvorfor er ME-pasienter så sinte?”, spør idéhistoriker og lege Georg Espolin Johnson. Han hevder at forskning og behandlingstilbud kan svekkes betydelig når man ikke erkjenner at psykologiske mekanismer kan vedlikeholde kronisk utmattelse.

Les mer
OECD: God helse og gode helsevaner i Norge
Turglade nordmenn er ikonet på god helse. Å være sammen med andre om fysisk aktivitet gir både helsegevinster og sosial glede.

Nordmenn har både høyere levealder og lavere sykelighet enn gjennomsnittet i Europa, ifølge ny OECD-rapport.

Les mer