Forventer stor økning i tallet på hjerneslag – derfor viktig å forebygge
Øyeblikkelig innleggelse og behandling i sykehus kan redusere dødelighet og varige funksjonsutfall med ca. 30 %. Denne illustrasjonen finner du på www.hjerneslag.no

Hjerneslag er den vanligste årsaken til invaliditet og til innleggelse i sykehjem. En tredel av de 16 000 som hvert år rammes, får varig bevegelseshemming. Denne nedslående statistikken vil nevrolog David Russell gjøre noe med.

Les mer
Allmennlegene tar standpunkt mot reservasjonsrett for fastleger
Praksis på alle legekontorer må være slik at abortsøkende kvinner skal ivaretas på lik linje med andre brukere av fastlegeordningen, poengterer allmennlegenes egne foreninger.

Hensynet til den abortsøkende kvinne må veie tyngre enn hensynet til legen. Fastleger bør henvise til abort som en del av forpliktelsen etter fastlegeforskriften. Det sier Allmennlegeforeningen og Norsk forening for allmennmedisin i sine høringssvar.

Les mer