Årlig astmakontroll hos fastlegen
Folk som bruker medisiner mot astma og KOLS bør ha oppfølging for sin lungefunksjon hos fastlege.

Spesialist i allmennmedisin Anders Østrem oppfordrer fastleger til å innkalle pasienter med astma og KOLS til årlig kontroll. Det vil bidra til å forbedre behandlingen for disse pasientene.

Les mer
Alkohol i annenhver blodtest av ruspåvirkede bilførere
Bilførere som kjører under ruspåvirkning utsetter seg selv og andre for fatale ulykker. Rusmidler er påvist i 94 % av alle innsendte prøver fra politiet, melder Folkehelseinstituttet.

Alkohol er det rusmiddelet som forekommer hyppigst i blodprøver fra bilførere som er mistenkt for påvirket kjøring. Cannabis er nummer to på landsbasis, med det beroligende legemiddelet klonazepam på tredjeplass.

Les mer