”PasOpp fastlege” – nytt spørreskjema for å måle pasienterfaringer
Norske fastleger har ikke tradisjon for å måle og følge opp pasienterfaringer. Nå har legene fått et nyttig verktøy de kan bruke.

Et nytt spørreskjema for å måle pasienters erfaringer skal hjelpe fastlegene i å kvalitetssikre arbeidet ved fastlegekontorene.

Les mer
Mestring og psykisk helse løftes frem i folkehelsearbeidet
Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel, gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av mestring.

Et program for folkehelse i kommunene skal styrke arbeidet for psykisk helse og rusforebygging, med barn og unge som prioritert målgruppe. Fastlegene skal ha økt oppmerksomhet på forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Les mer