Mestring og psykisk helse løftes frem i folkehelsearbeidet
Folkehelsearbeid handler både om å fremme livskvalitet og trivsel, gjennom deltakelse i sosialt fellesskap som gir tilhørighet og opplevelse av mestring.

Et program for folkehelse i kommunene skal styrke arbeidet for psykisk helse og rusforebygging, med barn og unge som prioritert målgruppe. Fastlegene skal ha økt oppmerksomhet på forebygging og behandling av psykiske lidelser.

Les mer
Nye regler kan gi problemer for legevakten i distriktskommuner
Allmennleger med praksis og opplæring innenfor sitt fag, er uten tvil de best kompetente til å ha legevakt. Men den nye akuttmedisinforskriften kan skape problemer for legevakter i utkantkommuner hvor det er vanskelig å få tak i erfarne leger.

Den nye akuttmedisinforskriften stiller strengere kompetansekrav til akuttmedisinske tjenester utenfor sykehus. Hensikten er god, men reglene kan skape problemer for driften av legevakt i utkantstrøk.

Les mer