Mangelfull helhetstenkning i helsetjenesten?
Fastleger er i en unik posisjon til å få en breddeforståelse av det enkelte menneskes bakgrunn - psykososialt, kulturelt og biologisk.

De aller fleste har erfart på kroppen hvordan psykiske påkjenninger kan påvirke oss. Vi kan få hodepine av stress på jobben, vondt i magen når vi gruer oss til noe, vi merker kanskje at vi lettere blir forkjølet hvis vi er nedfor.

Les mer
Fastlegene er skuffet over statsbudsjettet
Samhandlingsreformen kom i 2012 og har gitt flere syke pasienter i kommunehelsetjenesten. Det burde vært gjenspeilet i en økt aktivitet også i helsetjenesten, ikke bare i omsorgstjenestene, sier dr. Kari Sollien til Dagens Medisin.

– Vi finner ingenting i statsbudsjettet som tilsier en styrking av allmennhelsetjenesten. Vi lette spesielt etter styrking av behandling i forhold til samhandlingsreformen, og midler til økt kvalitet og forskning, men har så langt ikke funnet noe.

Les mer