Fastlegene er skuffet over statsbudsjettet
Samhandlingsreformen kom i 2012 og har gitt flere syke pasienter i kommunehelsetjenesten. Det burde vært gjenspeilet i en økt aktivitet også i helsetjenesten, ikke bare i omsorgstjenestene, sier dr. Kari Sollien til Dagens Medisin.

– Vi finner ingenting i statsbudsjettet som tilsier en styrking av allmennhelsetjenesten. Vi lette spesielt etter styrking av behandling i forhold til samhandlingsreformen, og midler til økt kvalitet og forskning, men har så langt ikke funnet noe.

Les mer
Årlig astmakontroll hos fastlegen
Folk som bruker medisiner mot astma og KOLS bør ha oppfølging for sin lungefunksjon hos fastlege.

Spesialist i allmennmedisin Anders Østrem oppfordrer fastleger til å innkalle pasienter med astma og KOLS til årlig kontroll. Det vil bidra til å forbedre behandlingen for disse pasientene.

Les mer