OECD: God helse og gode helsevaner i Norge
Turglade nordmenn er ikonet på god helse. Å være sammen med andre om fysisk aktivitet gir både helsegevinster og sosial glede.

Nordmenn har både høyere levealder og lavere sykelighet enn gjennomsnittet i Europa, ifølge ny OECD-rapport.

Les mer
For få leger melder helseskader i arbeidslivet
Industri og bygg/anlegg er utsatte bransjer når det gjelder helseskade, for eksempel støyeksponering.

Støyskader topper listen over innmeldte tilfeller av arbeidsrelatert sykdom, dernest følger åndedrettssykdommer og muskel-skjelett-lidelser. Men for få leger melder, viser rapport fra Arbeidstilsynet.

Les mer