Ti bud for behandling med psykofarmaka
Legen må huske at pasienten er unik når det gjelder bakgrunn, genetikk, sykdomsbilde og andre sykdommer. Det er viktig for å kunne hjelpe med medikamentell behandling.

Legene Dag K. Solberg og Helge Refsum har formulert ”ti bud” som skal gjelde når leger forskriver legemidler ved psykiske lidelser. De to påpeker at medikamentell behandling av psykiske lidelser kan være skjønnsmessig. Derfor bør forholdsregler tas.

Les mer
Hva er rettferdig fordeling av helsehjelp?
Vi kan ikke legge opp til et samfunn der de gamle blir regnet som mindreverdige borgere, skriver lege Kari Sollien.

I boken «Mors gaver» skriver Cecilie Enger om sin egen familie og om sin demente mor som flytter på sykehjem den siste delen av sitt liv. Historien tar utgangspunkt i morens lister over julegaver som ble gitt til familie og venner gjennom mange år.

Les mer